Hedemora

Styrelse

Ordförande

Ivar Josefsson

Tel: 0225 21019

Mail: [email protected]

Vice ordförande

Margareta Andersson
Tel: 0225 10385, 070 6510385
Mail: [email protected]

Sekreterare

Sören Westin

Tel: 0225-107 83, 070-297 36 77
Mail: [email protected]

Kassör

Eila Säll
Tel: 0225 10350, 070 660 1350
Mail: [email protected]

Styrelseledamot och skolansvarig

Krister Svensson
Tel: 0225 13522
Mail: [email protected]

Syrelseledamöter

Gun Drugge                                                                                                                             Tel:  070-7740363                                                                                                                   Mail: [email protected]

Suppleant

Kerstin Lundh                                                                                                                          Tel: 070-7870623                                                                                                                     Mail: [email protected]