Hedemora

Om föreningen

Välkommen till Föreningen Norden i Hedemora!

Föreningen Norden i Hedemora grundades 1948.

Föreningen är politiskt, etniskt och religiöst obunden och har som ändamål att stärka och utveckla banden mellan de nordiska länderna inom olika områden. Vi sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Vi vill utveckla ett samarbete som utvecklar och berikar.

Föreningen har traditionsenligt två årliga aktiviteter, dels att i samarbete med Hedemora stadsbibliotek i november varje år anordna ett sammankomst med litterärt tema Kura skymning”, dels att varje år anordna ett nordiskt gästabud. Därutöver organiseras teater- och konsertresor samt olika föredrag för medlemmarna.

Vartannat år anordnas vänortsstämma med våra vänorter Nysted på Fyn i Danmark, Nordfron i Gudbrandsdalen i Norge och Veckelax/Hamina i Finland. 2017 kommer vår vänort i Norge att stå för värdskapet.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.